Utbildningar

Giltighetstiden för YKB förlängs

En ny EU-förordning som trädde i kraft 4/6 2020 innebär att giltighetstiden för ett yrkeskompetensbevis som går ut mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020 förlängs med sju månader.

Utbildning i yrkeskompetens

Vår ambition vid utbildningar inom yrkeskompetens är högsta möjliga kvalitet. Vi vill att våra kursdeltagare, efter genomgången kurs, skall känna att de har varit givande och kompetenshöjande. Utbildningarna genomförs med eget kursmaterial som uppdateras löpande så att det alltid skall vara så aktuellt som möjligt.

Basen för verksamheten är i Sundsvall där vi anordnar öppna kurser. Dessa förläggs huvudsakligen till lördagar och söndagar. Kurser på andra orter, under alla veckodagar, inom Sverige kan anordnas på begäran. Anpassade grundutbildningar för nyanlända kan också anordnas där extra tid läggs på exempelvis språk och trafikkultur.

För närvarande bedriver vi kurser i fortbildning för godstransporter. Andra kurser, till exempel grundutbildning för godstransporter, kan anordnas om behov finns. Offert lämnas på begäran.

Från 23/5 2020 gäller en ny författning för YKB. Vissa ämnen har tagits bort och några har lagts till. Två ämnen som tillkommit är "intelligenta trafikssystem" (ITS) och "riskmedvetenhet", det senare ämnet handlar om förmåga att minimera risker i trafiken. Den nya författningen ger också större möjligheter att anpassa kurserna till kursdeltagarnas behov. Möjlighet finns numera också att erbjuda upp till 12 timmar av kursen som distansutbildning. För närvarande planerar vi inte att utnyttja den möjligheten.

Kontakta Nils Sundström, 070-2454681 / ykb@nilsun.se för mer information.

Fortbildning i yrkeskompetens 35 timmar

Vi erbjuder fortbildning i yrkeskompetens för lastbil (och buss vid efterfrågan). Den är uppdelad på 5 delkurser och omfattar totalt 5 dagar. Upplägget på kursen är likadant som TYAs utbildning så att varje delkurs omfattar samma ämnen som deras delkurser.

Undervisningslokalerna har plats för upp till 16 personer per tillfälle och finns i Maskinring Västernorrlands lokaler vid Bergsgatan 122 i Sundsvall.

Utbildningar under 2020/21

På grund av coronapandemin kommer inga öppna kurser att erbjudas förrän tidigast i höst. Om möjligt kommer då en hel kursserie att erbjudas under hösten och minst en under våren 2021.

Normalt ges kurser lördagar och söndagar.

Kurser till företag ges på begäran. Kontakta mig på ykb@nilsun.se eller ring 070-2454681.

Kurser på andra orter kan genomföras på begäran vid minst 10 anmälda.
Pris: 1500 kr + moms per delkurs. Kursmaterial, fika och lunch ingår i priset.

Kursmaterial kan köpas separat

Våra skickliga, av Transportstyrelsen godkända, utbildare för YKB kan även åta sig externa utbildaruppdrag.

Vad är yrkeskompetensbevis (YKB)?

Enligt beslut av EU och EES skall alla förare av tunga fordon inom EU och EES ha ett yrkeskompetensbevis.

Utbildare och lokaler

Mer information om Nils Sundström, Peter de Beau, Linda Eriksson och Tony Berglund

Kursinformation

Vi har valt att dela in utbildningen i 5 delkurser om 7 timmar. Du kan gå delkurserna i vilken ordning du vill.