Om företaget

Firma Nils Sundström består av mig själv. Jag har bedrivit egen rörelse, enskild firma, inom främst entreprenad, bygg och IT-konsultering sedan 1999.

Jag har inga anställda utan hyr in personal vid behov, vanligen via Maskinringen Västernorrland. För fortbildningen inom YKB samarbetar jag för närvarande med Peter deBeau, Linda Eriksson och Tony Berglund.

Jag har under åren sysslat med en hel del, bland annat arbetat som skogsarbetare, lager­ar­betare, grensle- och gaffeltruckförare. Åren 1978-81 gick jag 4-årigt tekniskt gymnasium och mellan 1979 och 1983 arbetade jag som serviceingenjör vid ASEA (numera ABB), delvis parallellt med högskolestudier.

Efter avklarad civilingenjörsexamen 1986, arbetade jag med undervisning, forskning och administration vid Luleå tekniska universitet fram till 1995.

Mellan åren 1995 och 2003 arbetade jag vid Teracom med teknik- och marknadsut­veckling av digital radio och TV. Åren 2002-2007 ägnade jag främst åt lantbruk med inriktning på köttdjurs­upp­föd­ning.

Jag har sedan 2008 C/CE- och D/DE-behörighet och haft regelbundna uppdrag som lastbils- och bussförare. Förutom köruppdragen har jag bland annat utfört hus­renoveringar, takbyten och fönstermontage.

Från maj 2015 har jag tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva fortbildning inom yrkestrafikkompetens, YKB.