Kundsidor


LastsäkringLagar och publikationer

Godstransporter

Lag om lastsäkring TSVFS 1978:10
Lag om lastsäkring VVFS 1998:95
Säkring av last - anvisningar (Transportstyrelsen)
Lasta lagligt
Riktlinjer för lastsäkring enligt EN 12195-1:2010
Lathund lastsäkring sjöfartsområde A
Lathund lastsäkring sjöfartsområde B
Lathund lastsäkring sjöfartsområde C

Lagar och regler

Vägarbetstidslagen
Promemoria om kör- och vilotider samt färdskrivare
Lagen om kör- och vilotider, EU 561/2006
Lagen om färdskrivare, EU 165/2014
Yrkestrafiklagen (EG 1071/2009)
Yrkestrafiklagen (SFS 2012:210)