Anmälan

Ange namn, epost, personnummer (behövs för intygen), telefon samt datum när du senast behöver ditt YKB (position 4b på kortet) om det skall förnyas i höst. Ange i meddelandefältet var du vill gå kurs (Sundsvall, Delsbo eller Örnsköldsvik).
Pris: 1500 kr + moms per delkurs.

Jag behöver