Välkommen Inställningar Logga in

Norrlandskalendern

Välkommen!
Här finns planerade händelser och möten av deltagande föreningar. Dessa representeras med sina respektive logotyper under kalendern. Besök dem gärna genom att klicka på deras logga

Sök Visa månad Visa datum

Mat miljö och klimatdag Parkaden Härnösand

av LRF
Tider: 2020 mars 19 på 9:30 till 15:00
Skapad:2020-02-04 13:40:15
Senast ändrad:2020-02-04 14:24:51

Beskrivning

Enligt den nationella livsmedelsstrategin ska livsmedelsproduktionen i Västernorrland öka samtidigt som länet precis som resten av Sverige står inför stora utmaningar för att nå målet om noll nettoutsläpp år 2045. De fossila koldioxidutsläppen ska nollas och en stabil nivå av metan uppnås för att på sikt stabilisera temperaturen. Klimatförändringarna kommer medföra möjligheter och utmaningar för jordbruket.

Hur hänger det ihop? Hur ska vi jobba här i Västernorrland? Vad säger forskningen och vilka konkreta verktyg finns?

Målgrupp: Beslutsfattare, tjänstepersoner och lantbrukare.

Några inbjudna talare är:
Berit Högman Landshövding
Ann-Helen Meyer von Bremen Lantbruksjournalist
Ingrid Rydberg KSLA och projektledare för Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen
Fredrik Sundblad Projektledare Fossilfritt kött LRF Gotland och platschef på Gotlands Slagteri
Carin Clason Rådgivningsexpert Klimatkollen, Greppa näringen

Anmäl dig via länken nedan senast den 9 mars.

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gXzSzc8Bh0KgpzgHIp80mLatde_Dz6dOt5jrgHXIJQRUN1hGTUY3U0JOTTZVVkIySVM5Wk8yMUFQVy4u

Arrangörer är LRF, Länsstyrelsen och Region Västernorrland.

Hushållningssällskapet Lantmännen Lantmännen LRF Västernorrland Läsnförsäkringar Maskinringen Norra skogsägarna Norrmejerier Norrskog Swedbank Växa Sverige